Ở nước Nhật, “thất bại” là bình thường còn “bỏ cuộc” là không chấp nhận được

Ở nước Nhật, “thất bại” là đều bình thường còn “bỏ cuộc” là đều không chấp nhận được.
Đây là cuộc thi chạy diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2018.
Trong cuộc chạy một VĐV 19 tuổi, khi còn 200 mét nữa, bạn ấy không thể chạy tiếp. Nhưng đã nỗ lực bò về để trao dây cho đồng đội chạy tiếp !!!

About VƯƠN KHƠI ADMIN